Skt-slide1 Skt-slide2 Skt-slide3
Hoe is uw verbinding met professionals?
Kunt u onze horizon breder maken?
Kom ook op 4 februari naar het symposium "Hoogbegaafdheid en de praktijk"!
Samenwerking
Door samen te werken in de regio (o.m. door het organiseren van een symposium over hoogbegaafdheid en de praktijk) kunnen we veel bereiken. Het voorkomen van knelpunten bij het opgroeien van hoogbegaafde kinderen is van groot belang!
Workshops
Op een interactieve manier willen we samen ontdekken hoe we kunnen afstemmen op de (onderwijs)behoeften van hoogbegaafden. Er zijn diverse sprekers die tijdens een lezing of workshop informatie en handreikingen bieden.
Gezonde school
Ook vanuit het project "De gezonde school" is er aandacht voor het welbevinden van kinderen. Faalangst, onbegrip en onderpresteren liggen op de loer. Hoe gaan we daarmee om?
Creatief
Omgaan met hoogbegaafdheid en de praktijk vergt vaak veel creativiteit. Ook als de hoogbegaafdheid gecombineerd is met handicaps zoals doofheid, autisme of dyslectie.

Quotes