Home   De sprekers

De sprekers

De sprekers en de datum worden voor 2017 nog vastgesteld.
Heeft u interesse om een lezing/workshop aan te bieden, mail dan naar info@klimkoord.nl

De volgende sprekers waren in 2016 aanwezig op het symposium:

Hoofdlezing/keynote – Bijzonder begaafd – door Agnes Burger
Bijzonder Begaafd gaat over leerlingen met bijzondere aspecten van begaafdheid én over ‘dubbel bijzondere’ leerlingen. Wat is het verschil tussen beide ‘groepen’? Wanneer past een begaafde leerling in een label als ASS, ADHD of Dyslexie? Aan de hand van het Sterkte en Zwakte Model, dat oorspronkelijk ontwikkeld is voor (hoog)begaafde kinderen en jeugdigen met (kenmerken van) ASS, laat Agnes Burger zien hoe het zit met ‘bijzonder begaafd’ en ‘dubbel bijzonder’. Hoe kom je achter de tegenstrijdige onderwijsleerbehoeften? Hoe zit het met camouflage, onderpresteren en frustratie van talent? Hoe kun je dit tackelen? Wat is de rol van de leraar?

Avondlezing – De gezonde school: ‘Welbevinden en sociale veiligheid op school van hoogbegaafde leerlingen’ – door Joline van Lier
Een korte lezing over hoe we het welbevinden en sociale veiligheid op school kunnen bevorderen voor de hoogbegaafde leerlingen.


Workshops/lezingen in 2016:

   • Autisme en hoogbegaafdheid; wat betekent dat in de praktijk? – Paula Zandstra
    Ontdek interactief, aan de hand van stellingen, met elkaar waar de uitdagingen zitten voor hoogbegaafden met een vorm van autisme. Praktische voorbeelden uit de praktijk en schoolsituaties geven aan wat de mogelijke knelpunten zijn als je autisme en hoogbegaafdheid beiden hebt en samen wordt besproken op welke manier je daar mee om kan gaan als onderwijs- of zorgprofessional.
   • Faalangst bij hoogbegaafde kinderen – Jessica van der Spek
    Hoe ontstaat faalangst bij hoogbegaafde kinderen? Hoe voelt het? Waar kun je tegenaan lopen als je deze kinderen probeert te helpen? En vooral: wat kun je eraan doen? In deze interactieve workshop gaan we aan de slag met het omzetten van theorie naar praktijk. De deelnemers leren zich te verplaatsen in het faalangstige kind en ontwikkelen – aan de hand van diverse casussen – verschillende manieren om faalangst bij het kind te verminderen.
   • Leef je in het kind in, leer Korzcakken – Rianka Kindt
    Wil je het (hoogbegaafde) kind beter snappen? Wil je je kunnen inleven in het kind? Ben je nieuwsgierig naar wat het kind van jou nodig heeft? Leer dan de techniek van het Korzcakken: je laat je kort zakken in de belevings- en gevoelswereld van het kind. In deze workshop kun je direct aan de slag met een eigen casus.
   • De WISC-III-NL in de praktijk: disharmonisch profiel bij hoogbegaafden – Sacha Geerlings
    In deze workshop wordt uitgelegd hoe het zit met disharmonische profielen bij hoogbegaafden, leert u nauwkeurig kijken naar de resultaten van een intelligentietest, en wordt besproken hoe sterke en minder sterke kanten kunnen worden vertaald naar handelingsmogelijkheden.  De workshop behandelt voornamelijk theorie en deze wordt aan de hand van casuïstiek vertaald naar de praktijk. Deelnemers worden uitgenodigd hun eigen ervaringen en casuïstiek in te brengen.

Download de flyer: Save-the-date-symposium.pdf
Download het dagprogramma: Programma symposium 2016-def