Home   Gezonde school

Gezonde school

De gezonde school.
Veel scholen voeren Gezonde School-activiteiten uit. Gezonde School-activiteiten hebben als doel de leefstijl van leerlingen positief te beïnvloeden. Het zijn programma’s gericht op bijvoorbeeld het voorkomen van overgewicht, pestgedrag en alcohol- en drugsgebruik. Of gericht op het verbeteren van sociaal-emotioneel welbevinden of het stimuleren van beweging.

Het sociaal-emotioneel welbevinden van hoogbegaafde leerlingen is ook van belang en het is een belangrijk onderwerp dat ook op het symposium aan bod komt.

<< De sprekers

<< home