Home   Samenwerking

Samenwerking

School aan zet
Op initiatief van School aan Zet en het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO) zijn in 2014 in acht regio’s coördinatoren van start gegaan om netwerkvorming rond excellentie & hoogbegaafdheid vorm te geven. Deze talentnetwerken stimuleren de kennisuitwisseling van professionals die door werk, deskundigheid en/of affiniteit bij dit thema betrokken zijn.

In iedere regio is voor het primair en voortgezet onderwijs is een regiocoördinator beschikbaar die professionals met elkaar in contact brengt, initiatieven verbindt en versterkt, kennisdeling mogelijk maakt en stimuleert dat deze kennis bij de scholen binnengebracht wordt.

Zuid-Holland is één van de acht regio’s, die samen een landelijk dekkend netwerk ter ondersteuning van scholen bij het stimuleren van talentontwikkeling en het bieden van passend onderwijs aan begaafde en excellerende leerlingen.

Het aangekondigde symposium in ’s Gravenzande is een initiatief van verschillende professionals uit de (sub)regio Westland.

Er worden ook regionale netwerkbijeenkomsten georganiseerd, waar leraren, schoolleiders, wetenschappers en andere betrokkenen op het gebied van onderwijs aan begaafde en excellente leerlingen hun kennis, ervaringen en materiaal kunnen uitwisselen.

Bent u een professional met expertise en/of ervaring op dit thema en werkzaam bij een school, onderwijsgerelateerde instantie, of (eigen) praktijk? Of vertegenwoordigt u een netwerk of bedrijf dat zich inzet voor onderwijs aan begaafde en/of excellente leerlingen? Dan kunt zich aanmelden bij het talentnetwerk http://talentstimuleren.nl/werkgroep/22-talentnetwerk-zuid-holland en een lidmaatschap aanvragen.

<< Home