Home   Organisatoren

Organisatoren

Het symposium is onstaan op initiatief van Janneke Breedijk van het Regionaal Talentnetwerk Zuid-Holland, Paula Zandstra van Stichting Klimkoord en Wendy Scholtes van Kinderfysiotherapie regio Westland. 

Hieronder geven zij weer waarom zij hoogbegaafdheid een belangrijk onderwerp vinden.


“Hoogbegaafde kinderen kunnen net als ieder ander kind motorische problemen ontwikkelen. Denk aan het moeite hebben met schrijven, wiebelen in de klas of juist veel hangen en wegdromen.

Deze problemen kunnen beïnvloed worden door eigenschappen als top down denken, moeite met automatiseren en een veranderde zintuigelijke prikkelverwerking .Factoren als faalangst, perfectionisme en de mindset van het kind spelen mee in de behandeling.

Als kinderfysiotherapeuten  hebben we een breed blikveld en wordt er gelet op kenmerken die kunnen duiden op een lager of  hoger intelligentie niveau. Deze kenmerken kunnen makkelijk worden gemist bij risicogroepen als kinderen met gedragsproblemen, dyslectici, ad(h)d-ers en onderpresteerders. Om te komen tot een goed behandelplan  is inzicht in hoogbegaafdheid en een goed overleg met ouders , leerkrachten en andere zorgverleners noodzakelijk.”

Wendy Scholtes, Kinderfysiotherapie regio Westland
Afdrukken


“Kinderen met autisme kunnen kwetsbaar zijn, soms ook sociaal onwenselijk gedrag herhaaldelijk vertonen, maar toch ook enorm leerbaar zijn! Hoogbegaafde kinderen met autisme zijn vaak ook zeer gevoelig voor prikkels van buitenaf en kunnen nog meer ingaan en leren over vele details waar anderen soms aan voorbij gaan. Het is de kunst om het leerpotentieel in te zetten en de motivatiefactor te vinden om dit optimaal in te zetten.

Als zorgverleners zien we vaak veel misverstanden als het gaat om de leerbaarheid van kinderen met autisme en hoogbegaafdheid. Het tijdig inzetten van begeleiding en een passend aanbod alsook het goed luisteren en kijken naar een kind is daarbij van groot belang. Gebruik maken van elkaars kennis en expertise is mogelijk. Je hoeft alleen maar goed om je heen te kijken!

Paula Zandstra, Stichting Klimkoord
Klimkoord blauw-breed


“Hoogbegaafdheid en talent, gaan hand in hand”
<< Lees hier verder

Janneke Breedijk, Regionaal Talentnetwerk Zuid-Holland 
Talenten-ZH